El sexisme a la UPF

La Universitat Pompeu Fabra edita cada any una Guia de l’Estudiant per donar la benvinguda a les noves persones que hi accedeixen i per explicar-los el funcionament bàsic de la Universitat. La guia, però, està redactada en un llenguatge completament sexista: fa únicament referència a “els estudiants”, es refereix a “els delegats de classe”… És per aquest motiu que vaig enviar un mail al departament que elabora la guia per tal que intentin corregir-ho el proper any ja que la UPF sempre ha fet gala de ser molt respectuosa en el llenguatge que utilitza als seus documents. Em vaig quedar de pedra amb la resposta que, enlloc de prendre nota de meu suggeriment, entra en disquisicions teòriques sobre la llengua per acabar dient que el llenguatge de la guia no és sexista. Aquí la teniu: 

Respecte a la qüestió que apuntes, sobre un eventual ús sexista del llenguatge en la Guia de l'Estudiant no cal dir que entenem i respectem la teva posició, i volem aclarir-te que aquesta és una qüestió molt important aquí a la Universitat que tenim per tant molt en compte.

Dit això, però, i sempre per motius pràctics i d'eficàcia comunicativa, acceptem que el català, tal com succeeix alhora com a mínim en les altres llengües neollatines, està estructurat de manera que el masculí plural (i sovint també el masculí singular) pressuposa  els dos gèneres, mentre que el feminí plural no… No és en si una qüestió d'opinió, sinó d'estructura de la llengua, i per tant no es pot evitar frontalment aquesta pràctica sense caure en una certa artificiositat o sense forçar l'expressió.

Tot i així, la UPF s'ha imposat l'obligació d'utilitzar sempre un llenguatge respectuós i no sexista, com no podia ser d'una altra manera, i això és el que mirem de fer en tots els casos, si bé, per  motius pràctics i de funcionalitat, com et deia, ho fem sempre dintre d'uns límits, per tal de no carregar excessivament els textos ni de forçar la llengua.

Bàsicament, els criteris que seguim són els que pots consultar en el  "Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra", apartat "Model de llengua", punt 2.3. Ús igualitari del llenguatge, que pots consultar en línia a l'adreça www.upf.edu/grec/gl/.

T'agraïm el teu interès per la nostra institució, i restem a la teva disposició per a qualsevol aclariment addicional. 

Davant d’aquest argumentari em vaig sentir obligada a respondre. Després d'omplir-se la boca de com n'és de respectuosa la Pompeu Fabra acaben argumentant que discriminen el 60% de les persones que hi estudien per no fer tan carregosos els textos!!          

Benvolgut, 

Moltes gràcies per respondre a la qüestió que plantejava i per donar-me l'oportunitat d'aclarir els motius de la meva queixa. 

És precisament perquè el "Llibre d'estil de la Pompeu Fabra" recomana l'ús d'un llenguatge igualitari que em va sorprendre que la Guia de l’Estudiant presentés en el seu llenguatge una discriminació continuada envers les dones. Concretament, a l'apartat on el Llibre d'estil fa referència a l'ús no sexista de la llengua, es diu que es fa en compliment de les recomanacions de la UNESCO i la Generalitat de Catalunya entre altres. Les recomanacions oficials tant de la UNESCO com de la Generalitat de Catalunya van en la línia d'introduir el femení per visibilitzar les dones ("els i les alumnes") o de la utilització de mots genèrics com ara "l'alumnat". Podeu consultar les recomanacions de la UNESCO per a la llengua espanyola a http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf i les de la Generalitat de Catalunya a http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/docs/marcar.pdf .

En aquest sentit, atenent a les recomanacions expressades per les institucions que et comentava anteriorment, és evident que el llenguatge en què està redactada la Guia de l’Estudiant és clarament sexista. Així doncs, pel que entenc de la teva resposta, la interpretació que feu de "l'ús no sexista del llenguatge" és diferent a la dels organismes oficials. Si, malgrat tot, la posició oficial de la Universitat respon a una interpretació genuïna del que s'entén per llenguatge sexista, caldria explicitar-ho al Llibre d'Estil per no generar equívocs.  

Tot i que és un debat que em sembla molt interessant, en cap cas no esperava que el meu comentari generés una discussió sobre quines expressions són sexistes i quines no. En tot cas, personalment espero que a través d'aquest aclariment la UPF apliqui les recomanacions de les institucions i poguem tenir en el futur una “Guia dels i les estudiants" o, si es creu que aquesta és una expressió carregosa que força excessivament el llenguatge, una “Guia estudiantil".

[@more@]

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una comentari en l'entrada: El sexisme a la UPF

  1. júlia diu:

    És ben surrealista llegir això per part d’una institució que no es dedica a fer literatura, sinó documents oficials. Tot plegat són excuses per no haver de pensar massa i no haver de cercar redactats alternatius, és allò de ‘sempre s’ha fet així’. Si hi ha formes que resulten ‘feixugues’, cosa subjectiva, se’n poden cercar d’altres, precisament sembla un tema que ja hauria d’estar ‘superat’ sobre tot en aquest tipus d’institucions, alarmant.

Els comentaris estan tancats.